Osteopaattinen mobilisoiva hieronta

Osteopaattinen mobilisoiva hieronta on
hoitomuoto ,jossa lämmittämällä ja venyttelemällä lisätään jäykkien nivelten liikelaajuutta. Mobilisoiva hieronta poikkeaa perinteisestä pehmytkudoksiin kohdistuvasta hieronnasta siinä, että se kohdistuu myös niveliin ja nivelkapseliin sekä syvällä sijaitseviin muihin pehmytkudoksiin.
Hieronnan vaikutusta voidaan käsittelyllä olennaisesti tehostaa venyttämällä mekaanisesti ja aktivoimalla niveliä ympäröivissä rakenteissa olevia liikettä ja painetta aistivia hermoreseptoreja.